Перейти до вмісту

Лабораторія

ЛАБОРАТОРНІ ТА ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ

Для розробки або коригування технології потрібно вивчення властивостей вихідної сировини і добавок, необхідних для отримання кінцевого продукту.

Висококваліфікований персонал, серед якого кандидати наук, аспіранти, а також фахівці, які пропрацювали на виробництві та в науці більше 15 років, дозволяють реалізовувати найскладніші дослідження.

Лабораторія має широкий спектр обладнання для проведення як лабораторних, так і дослідно-промислових випробувань.


В НАЯВНОСТІ МАЄМО:

 1. Дробильно-розмельне обладнання (дробарки і млини різних типів);
 2. Устаткування класифікації (гідроциклони, класифікатори, гвинтові сепаратори, концентраційні столи);
 3. Устаткування збагачення (магнітні сепаратори слабкого і сильного магнітного поля;
 4. Флотаційне обладнання;
 5. Устаткування згущення і фільтрації.

ПРОВОДИМО АНАЛІЗ РЕЧОВОГО СКЛАДУ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ:

 • Фізичний і фазовий аналіз мінеральної сировини і продуктів збагачення;
 • Спектральний напівкількісний аналіз для визначення елементів малих змістів;
 • Петрографічні дослідження мінеральної сировини візуальними і оптичними методами;
 • Мінералогічні дослідження мінеральної сировини, кінцевих продуктів збагачення;
 • Гранулометричний аналіз сировини з визначенням ступеня розкриття і типів зрощення мінералів;
 • Термічний аналіз для діагностики окремих мінеральних видів;
 • Аналізи по вивченню загальних фізичних і фізико-механічних властивостей руди і продуктів збагачення.

ПРОВОДИМО ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПІЛОТНІ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ДРОБЛЕННЯ, ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ, КОЛЬОРОВИХ І ПОЛІМЕТАЛІЧНИХ РУД І ОГРУДКУВАННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ. В КОМПЛЕКС РОБІТ ВХОДИТЬ:

 • Лабораторні аналізи (магнітний, фракційний, седиментаційний, ситовий).
  Виконання рудоподготовки (дроблення – велике, середнє, дрібне; просівання; кульове подрібнення, напів- і самоздрібнювання, стрижневе подрібнення; класифікація; згущення; фільтрація).
 • Лабораторні дослідження на обогатимость (залізні, марганцеві, фосфоритові, хромовмісні, нікельвмісні руди, комплексні і поліметалічні руди, розсипи, руди кольорових металів, нерудні матеріали, відходи збагачувальних фабрик і металургійних виробництв).
 • Розробка технологій збагачення і огрудкування мінеральної та техногенної сировини в лабораторних і напівпромислових умовах.
 • Розробка технологій щодо вдосконалення технологічних схем і режимів збагачення діючих збагачувальних фабрик з метою зниження втрат, підвищення якості концентратів і зниження їх собівартості.
 • Розробка і вдосконалення технологій зневоднення та згущення продуктів збагачення, створення замкненого внутрішньофабричного водообігу.
 • Розробка технології окускування залізорудної і марганцевої сировини.
 • Розробка технології отримання окатишів для доменного виробництва та для процесів прямого одержання заліза.